Skip to main content

Bra smak

Vi väljer tomatsorter med stor omsorg. Endast tomater med bra smak får plats i vårt växthus.

Små tomater som godis

Små tomater kallas också ”snackstomater” och visst passar de lika bra som plockmat och godis som i en sallad.

Stora och milda

De stora tomaterna har mildare smak. Goda är de i sallad och i tomaträtter.

Flitiga humlor

Humlor är flitiga medhjälpare i växthuset. De ser till att pollineringen bli bra så att tomaterna får fin utveckling. En bra pollinering är viktigt för att få bra skörd.

Obesprutade tomater

Andra små medhjälpare är en rad ”nyttodjur”. Dessa är rovdjur som i växthuset lever på skadeinsekter. Det gör att vi kan hålla plantorna friska och undvika kemiska växtskyddsmedel.

Bra klimatval

Växthuset värms med förnybar energi. Korta transporter av flis från skogen bidrar till att Hagalundstomater är ett bra klimatval.

Miljövänlig odling

Noggrann kontroll av vattning och gödsling bidrar till smakrika tomater. Genom att samla upp allt dräneringsvatten, som efter att det passerat ett biologiskt reningsfilter används på nytt, sparar vi på vattnet och släpper inte ut växtnäring i naturen.